page loader

Örnek Sorular

Örnek sorular

 
İlkokul
 
 1. Dedesi Abdullah’a karne hediyesi olarak ne sözü verdi?
 2. A) Drone                               B) Bisiklet                              C) Kumandalı araba
Cevap: B
 
 1. —Anne, düzlüğün en uzak noktasına bak! Sanki orada yer ve gök birleşiyor.
Ön koltukta oturan annesi, oğlunun işaret ettiği tarafa bakıp gülümsedi: —Evet oğlum, birleşiyormuş gibi görünüyor. Yerin ve göğün birleşiyormuş gibi göründüğü o çizgiye …….. ……. denir.” Kitaptan alınan cümlelerde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Ufuk Çizgisi                         B) Göz çizgisi                         C) Görme çizgisi
Cevap: A
 
 1. Allah, peygamberleri bazı zorluklara deneyerek bize nasıl bir mesaj veriyor?
 2. A) Peygamberlerin nasıl davrandığını bilmemiz zorluklar karşısında sabrımızı arttırır.
  B) Onların sevaplarını arttırmak için denemiştir.
  C) Onların peygamber olmalarını hak ettiklerini göstermek için denemiştir.
Cevap: A
 
 1. “Hassas ölçülerle yapılan bir ilaç, kendisini yapan kimyagerin bilgisini, iradesini ve gücünü anlamamızı sağlar. İşte hassas ölçülerle yaratılan bu meyveler de ………... bilgisini, iradesini ve kuvvetini anlamamızı sağlar.”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Çiftçinin                             B) Allah’ın                             C) Aşçının
Cevap: B
 
 1. “—Yaprakları, renkleri, şekilleri, kokuları bile tıpatıp aynı anne.
—Tabi ki oğlum. Bu çiçekler, sadece Almanya’da bulunmaz. Pek çok yerde aynı papatyalara rastlayabiliriz. Çünkü hepsini Allah yaratıyor. Nasıl ki aynı marka arabaları gördüğümüzde hepsinin aynı fabrikada üretildiğini anlarız. Bunun gibi getirdiğiniz bu papatyaları kim yaratmışsa; Almanya’daki papatyaları hatta dünyadaki bütün papatyaları ve çiçekleri de O’nun yarattığını anlayabiliriz.” Yukarıdaki metne göre Türkiye’deki papatya ile Almanya’daki papatyanın her yönden aynı olması neyi gösterir?
  A) Hepsinin yaratıcısının bir olduğunu B) Türkiye ile Almanya’nın ikliminin aynı olduğunu C) Türkiye ile Almanya’nın birbirine yakın olduğunu
Cevap: A

Ortaokul
 
 1. Yusuf Hoca, neden okulun çok sevilen öğretmenidir?
  A) Dersine materyalle geldiği için seviliyor.
  B) Dersleri fırsat buldukça bahçede işlediği için çok seviliyor.
  C) Öğrencilere küçük hediyeler getirdiği için seviliyor.
  D) Öğrencilerin fikirlerine değer verdiği için seviliyor.
Cevap: D
 
 1. Kainattaki bütün varlıklar bizlerle sözsüz olarak iletişime geçerler. Beni belli bir ölçüyle, belli renklerle, belli büyüklükte yapan sanatkarımı tanıyın der. Benim varlığım için gerekli olan varlıkları da yardımıma koşturanı tanıyın der.
Yukarıdaki metinde ifade edilen sözsüz iletişimi anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lisan-ı Kal
  B) Lisan-ı Hal
  C) Sembolik iletişim
  D) Şifreli iletişim
Cevap: B
 
 1. ..…bir resim ressamsız olmuyor, olamıyor! Çünkü resmin meydana gelme sürecini incelediğimizde karşımızda bir resim bir de o resmi yapan bir özneyi görüyoruz. Resim, nesnedir, yani üzerinde işlem yapılan varlıktır. Ressam ise öznedir…
Yukarıdaki metne göre resmin olabilmesi için ressam lazımdır. Tablolardan daha güzel olan çeşit çeşit bitkiler için ne lazımdır?
  A) Yaratan                           B) toprak                           C) Su                           D) güneş
  Cevap: A
 
 1. Yusuf Hoca, öğrencilerini aşağıdaki yerlerden hangisine götürdü?
 2. A) İslam ve Bilim Müzesi    B) İslam ve Bilim Üniversitesi
  C) Topkapı Saray Müzesi    D) Sultanahmet Meydanı
Cevap: B
 
 1. Fredy, Müslüman olmak için aşağıdakilerden hangisini söyledi?
 2. Salavat B) Kelime-i Şehadet
 3. C) Kelime-i Tevhit                         D) Kelime-i Dua
Cevap: B
 
Lise
 
 1. Kişinin etrafındaki insanlardan delilsiz bir şekilde öğrenmiş olduğu şeylere inanmasıdır. Bu tür iman, delilsiz olduğu için bazı şüphe veya yanlış telkinlerle yok olabilir. Alimler, bu iman sahibinin imanını kuvvetlendirecek delilleri araştırması gerektiğini söylemişlerdir.
Yukarıda verilen bilgiler hangi iman sınıfına girmektedir?
 1. Tahkiki İman
 2. Hakiki İman
 3. Delilli İman
 4. Taklidi İman
 5. İlmi iman
Cevap: D

 1. İnsan, aşağıdakilerden hangisine cevap bulamazsa hayatın anlamını kavrayamaz, ve dünya hayatının anlamsızlığıyla manevi acılar yaşamasına sebep olur?
  A) Bizi bu dünyaya kim getirdi?
  B) Allah bizi niçin bu âleme getirdi? Burada ne yapacağız?
  C) Ölen insanlar nereye gidiyor?
  D) Bu soruların cevabını kimden öğrenebiliriz?
  E) Hepsi
Cevap: E
 
 1. Bir harf kâtipsiz olmaz. Hadi diyelim ki oldu. Bir kelime kâtipsiz olur mu? Hadi diyelim ki bu da oldu. Peki, bir cümle veya bir kitap kâtipsiz olur mu? Carl Sagan, “Basit bir hücrenin bilgi muhtevasının, Britannica Ansiklopedisinin yüz milyon sayfasına eş değer bir bilgi ihtiva ettiği tahmin edilmektedir.’’ der. Yani hücre aslında bir kitap değil içinde milyonlarca kitabın olduğu bir kütüphane gibidir. Tesadüfen bir harf bile meydana gelmezken milyonlarca kitap nasıl meydana gelebilir?
Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi nedir ?

  A) Bilgi her insan için önemlidir.
  B) Sebepler de bir işi yapabilir.
  C) Bir kitap yazarı olmadan meydana gelemez.
  D) Hiçbir şey kendi kendine olamaz.
  E) Bilimsel araştırmalar çok önemlidir.
Cevap: D

 1. ……………. ………………. çektiği fotoğrafta, zayıflıktan ölmek üzere olan siyahi küçük bir kız çocuğu ile yakınında onu yemek için bekleyen bir akbaba görülmektedir. Küçük kızın, birkaç kilometre ilerdeki Birleşmiş Milletler Yardım Kampı’na gitmek istediği sanılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Kevin Carter
  B) Cristiano Ronaldo
  C) Cat Stevens
  D) Antony Flew
  E) Davy Van Den Berg
Cevap: A

 1. Bu dünyada Müslümanlar çoğu zaman mazlum olarak ahrete gidiyor. İnanmayanlar ise ettikleri yanına kalarak, herhangi bir ceza görmeden gidiyorlar. Bu durumu Allah’ın adil ismi perspektifinde nasıl açıklayabiliriz?

 2. A) Bu dünya imtihan dünyasıdır. Böyle şeyler olabilir.
  B) Bu dünyada ne kadar ceza verilse de yeterli olmuyor. O yüzden ebedi alemde daha uzun bir ceza verilmesi için erteleniyor.
  C) Güçlü bazen haksızlığını doğru gibi anlatabiliyor.
  D) Güçsüzler birleşmedikleri için başlarına bunlar geliyor.
  E) Günahları sebebiyle başlarına bu sıkıntılar geliyor.
Cevap: B

  Yetişkinler
 1. Peygamberimiz (sav) i gören ve onun sohbetinde bulunan, Müslümanca bir hayat yaşayan ve Müslüman olarak vefat eden kişilere ne denir?
 2. A) Müfessir B) Muhaddis      C) Sahabe                D) Tabiin        E) Tebe-i Tabiin
Cevap: C

 1. Meşhur Cibril hadisinde, “Allah’ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu görmüyorsan da O, seni mutlaka görüyor.’’ buyuran Efendimiz (sav), neyi tarif etmiştir?
 2. A) İmanı                    B) İbadeti                   C) İhlası                      D) İslam’ı           E) İhsanı
Cevap: E

 
 1. Allah her dönemin toplumsal özelliklerine uygun mucizeleri peygamberlerine ihsan etti. Hz. Musa (as) zamanında sihir, Hz. İsa (as) zamanında tıp, Hz. Muhammed (sav) efendimiz zamanında da edebiyat ve belagat revaçta idi. Hatta Bakara suresi 23. ayette, “Eğer kulumuza indirdiğimizden (Kur’an’dan) bir şüpheniz varsa onun misli gibi bir sure getiriniz.” ifadesiyle edib ve şairleri benzer veya daha üstün bir söz söylemeye davet etti. Edebiyatta en ileri seviyede olan insanlar, Kur’an-ı Kerim’in bu meydan okumasına karşılık veremediler.
      Paragrafa göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Hz. Musa (as) zamanında sihir, revaçta idi.
  B) Hz. İsa (as) zamanında tıp revaçta idi.
  C) Hz. Muhammed (sav) efendimiz zamanında edebiyat ve belagat revaçta idi.
  D) Kur’an-ı Kerim, edip ve şairleri benzer veya daha üstün bir söz söylemeye davet etti.
  E) Allah her peygambere aynı mucizeleri vermiştir.
Cevap: E

 
 1. Aşağıdaki seçeneklerde Allah’ın bazı sıfatları ve açıklaması, eşleştirilerek verilmiştir. Bunların hangisinde yanlışlık vardır?

 2. A) Vücut: Var olmak demektir. Allah yokluktan münezzehtir.
  B) Beka: Allah’ın sonu olmaması, ebedi olması demektir.
  C) Vahdaniyet: Allah’ın bir olması demektir. Ortağı yoktur, şirkten münezzehtir.
  D) Kıyam bi-Nefsihi: Allah’ın sonradan yaratılmış varlıklara benzememesi demektir.
  E) Kıdem: Allah ezelidir. Allah’ın başlangıcı olmaması demektir.
Cevap: D

 
 1. “İslam dini bütün hakikatleriyle iman esaslarına, iman esasları ise en birinci ve en mühim olan Allah’a iman esasına dayanır. Allah’a iman, bütün dini konuların temelini teşkil eder.”
Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) İslam’ın temeli imandır.
  B) Allah’a iman en mühimidir.
  C) İslami hakikatler iman esaslarına dayanır.
  D) Allah’a iman, diğer esaslara imandan önce gelir.
  E) İman esaslarından birincisine iman etmek yeterlidir.
Cevap: E