1. Bir gün şehirlerin en medenisi olan Medine’de bir deve saldırganlaşmış. Sinirden deliye dönmüş. Bir bahçeye dalıp bahçeyi harap etmeye başlamış. Çevredeki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar bir fayda sağlamamış.

Yukarıdaki olayı görenlerden birisi ne teklif etmiş?

a. Deveyi yalnız başına bırakmayı

b. Deveye yem vermeyi

c. Şehrin görevlilerine haber vermeyi

d. Peygamberimize haber vermeyi

 

2. Peygamberimiz (asm) bir gün arkadaşları ile dolaşmaya çıkmışlardı. Yanında Hz. Ebubekir (ra), Hz. Ömer (ra), Hz. Osman (ra), ve Hz Ali (ra) vardı. Uhud dağının eteğine doğru tırmanmaya başladılar. Bu sırada dağ sallanmaya başladı. Peygamberimiz (asm) dağa seslenince sarsıntı durdu. 

Yukarıda bahsi geçen olayda Peygamber Efendimiz (asm) dağa ne söylemiştir?

a. Dur, ey Uhud! Zira senin üzerinde; bir peygamber, bir sıddık, üç de şehit vardır.

b. Dur, ey Uhud! Zira senin üzerinde iyi insanlar vardır.

c. Dur, ey Uhud! Zira senin üzerinde dört halife vardır.

d. Dur, ey Uhud! Zira senin üzerinde Mekkeliler vardır.

 

3. Sonradan Müslüman olan Ebu Süfyan ve Safvan’ın şahit oldukları olağanüstü olay nedir?

a. Bir ceylanın onların yanına gelerek kelime-i şehadet getirmesi.

b. Ceylanı kovalayan kurdun harem bölgesine gelince durması. 

c. Yakınlarından uçan kuşların kelime-i şehadet getirmesi.

d. Kurt ile ceylanın birbirleri ile konuşmaları.

 

4. Peygamber Efendimiz sahabeleri ile …………….. istirahat halindeydi. Bir ara elinde büyük bir ………… bulunan bir adam yaklaştı. Efendimizin kim olduğunu sordu. Gösterdiler. Adam, Efendimizin yanına geldi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

a. Mescidin yanında – kertenkele

b. Vadi kenarında – kertenkele

c. Mescidin yanında – güvercin

d. Vadi kenarında – güvercin

 

5. Burak isimli bineğe Peygamber Efendimizden (asm) başka hangi peygamber binmiştir?

a. Hz. İsa 

b. Hz. Yakup

c. Hz. İbrahim

d. Hz. Musa