AYDINLIK YARINLARA

Lise Kategorisi Yarışma Şartnamesi

 1. Yarışmaya, www.aydinlikyarinlara.com adresinden kayıt olunacaktır.
 2. Yarışmaya kaydolan öğrencilere SMS gönderilecektir.
 3. Öğrenciler, sınava online olarak www.aydinlikyarinlara.com adresinden gireceklerdir. Yarışma sonuçları da bu adresten duyurulacaktır.  
 4. Öğrenciler, sınav esnasında başkasından destek almamalı, kitaba bakmamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruları başkalarıyla sosyal medya vb. ortamlarda paylaşmamalıdır. Bu ve bunlara benzer kurallara uymayan öğrencilerin sınavı iptal edilecektir.
 5. Sınava giriş şifresi, öğrencinin doğum tarihidir. (Gün.Ay.Yıl).
 6. Sınav; 27 Mart 2022 Pazar günü saat 19.00’da yapılacaktır.
  Öğrenciler sisteme; adı soyadı, telefon numarası ve doğum tarihi ile giriş yapacaklardır. Yayınlanan bu kriterler ekrana gelecek ve öğrenciler “okudum, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretledikten sonra 19.10’da sınav başlayacaktır.
 7. Sınava zamanında girip cevapları en kısa sürede göndermek esastır. Buna göre aynı puanı alan öğrenciler olursa, sınavını önce bitiren öğrenci sıralamada öne geçer. 

Misal: 19.40’ta sınavı bitirip en yüksek puanı alan öğrenci ile 19.50’de bitirip aynı puanı alan bir öğrenci karşılaştırıldığında 19.40’ta bitiren öğrenci birinci, 19.50’de bitiren öğrenci ise, ikinci kabul edilir. Bunlara rağmen aynı puanı alıp aynı zaman diliminde (saniye ve saliselere bakılacaktır) gönderip dereceye giren öğrenciler olursa sadece onlar için ek sınav yapılacaktır.

 1. 20.00’de sınav bitecektir. Bu dakikadan sonra gönderilen cevaplar dikkate alınmayacaktır.
 2. Sorular çoktan seçmeli ve 5 şıklı olacaktır. 
 3. Süre 50 dakikadır. (Sisteme geç giren öğrencilere ek süre verilmeyecektir.)
 4. 40 soru sorulacaktır. 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin verdiği her yanlış cevap için, toplam puanından 0,50 puan eksilecektir.
 5. Derneğimizden kaynaklanmayan internet ve elektrik kesintisi gibi durumlardan derneğimiz sorumlu değildir.
 6. Burada belirtilmeyen durumlarda Aydınlık Yarınlara Yarışma Komisyonu’nun alacağı kararlar geçerli olacaktır.